مهمترین کاربرد شاتوسازه درصنعت ویلاسازی می باشد. برای ساخت صفر تا صد ویلا در مدت زمان کوتاه،بهترین سیستم شاتو سازه  می باشد.

از جمله مزیتی که شاتو ساره در ساختمان های ویلایی دارد آن است که به علت باربربودن دیواره ها و نداشتن ستون های میانی،انعطاف پذیری در طراحی معماری را دارا می باشد و می توانید فضای بازتر و طرح های خاص در ویلای خود داشته باشید.

در شاتو سازه ویلاهای شما به نحوی طراحی می شودکه حداکثر تحمل در برابر زلزله را دارا می باشد.

در اجرای ویلا با شاتو سازه توجه به طبیعت و آسیب نرساندن به محیط اطراف از نکات کلیدی بوده و بنابر همین اصل،دانش و علم روز به سمت متدهایی رفته که توجه به طبیعت  در راس آن قرار گرفته است.

شما با شاتوسازه در کمترین زمان ممکن صاحب ویلای ایده آل خود خواهید شد.