دپارتمان محاسبات تیم شاتو سازه ؛ با کادرمجرب ومهندسین محاسب سازه، سعی برتولید با کیفیت ترین و کامل ترین نقشه ها را دارد. هم راستایی و مشارکت مستمردپارتمان های معماری ومحاسبات، ایرادات متداول سازه ای هنگام تولید ونصب را به صفر می رساند. با تکیه بر پلان معماری ، متریال های با کیفیت سازه ای و جزِئیات اجرایی؛ دپارتمان محاسبات شاتو سازه بهینه ترین نقشه ی سازه ای را در اختیار شما قرار خواهد داد.
در فاز معاملاتی هر پروژه با اطلاعات منطقه ای ساخت مانند: خطر زلزله،محاسبه بارهای داده بر ساختمان(باد، برف، وزن سازه ای و...) در طراحی استراکچر سازه منظور خواهد شد تا سازه ای مقاوم و مستحکم طراحی شود. در نهایت شاتو سازه با استفاده از نرم افزارSAP2000 و Framecad طراحی و محاسبه می شود که مورد تایید نظام مهندسی است و دارای دفترچه های محاسبات می باشد.
این دفترچه شامل تمامی موارد مهم و دیتایل های اجرایی سازه است تا کیفیت نهایی سازه باه ایده آل های ما نزدیک باشد. نقشه های نهایی در چند مرحله کنترل خواهند شد تا بدون ایراد و خطا به مرحله ی تولید برسند. تیم محاسبات شاتو سازه در تمام مراحل اجرای سازه درکنار تیم اجرایی و به عنوان ناظر بر مراحل نصب حضور خواهد داشت.