شاتوسازه تمام متریال های با کیفیت برای ساخت سازه های LSF رادر اختیار شما قرار می دهد. اولویت شاتوسازه در عرضه متریال ها، کیفیت مطلوب آن هاست. از آنجایی که رسالت شاتوسازه، آموزش و اجرای صحیح سازه های LSF است با عرضه متریال های با کیفیت به اجرای صحیح و اصولی پروژه های شما کمک مؤثری خواهد کرد.
علاوه برآن تلاش دارد با بررسی های دقیق و پیگیری های مداوم در کنار کیفیت، قیمت به صرفه و اقتصادی را برای مشتریان خود در نظر داشته باشد. متریال های قابل عرضه شاتوسازه شامل :پشم سنگ،سازه،بخاربند، پیچ و...