پلان معماری در ال اس اف

به طور کلی سازه ال اس اف، سازه منظمی است و دوست دارد همه چیز سرجای خود باشد یا دوست دارد از قبل همه چیز معلوم باشد مانند جای دقیق پنجره و درب ها و یا چه متریالی می خواهید کار کنید. می خواهد از قبل بداند مثلا می خواهد بداند چه نمایی کار میکنید یا کف بین طبقات شما از چیست. تمام این ها در محاسبات دیده می شود.
برای همین معماری در ال اس اف درجه اهمیت بالایی دارد و نیاز به تیم تخصصی معماری دارد تا خوب بتواند نکات را رعایت کند.

برای همین یه پیشنهاد دوستانه دارم هر کاری به متخصص بسپار✅

شاتوسازه متخصص ساخت ویلا با سازه های پیشرفته