در شهر خود نماینده ما باشید

مراحل اخذ نمایندگی شاتو

_
image

ثبت درخواست اولیه

برای برقراری ارتباط با شاتو از صفحه تماس با ما مراجعه فرمایید.
image

تماس کارشناسان با شما

کارشناسان نمایندگان حداکثر 24 ساعت با شما تماس خواهند گرفت.
image

حضور جهت عقد قرارداد

با افتخار پذیرای شما در شاتو جهت عقد قرارداد هستیم.

 

image

شرکت در دوره نمایندگان

هماهنگی های لازم با شما برای شرکت در دوره آموزش نمایندگی انجام میشود.
image

سقف کشسان شاتو

ثبت درخواست اولیه

_

گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.

سقف کشسان شاتو

تماس کارشناسان شاتو با شما

_

گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.

image
image

سقف کشسان شاتو

حضور شما جهت عقد قرارداد

_

گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.

سقف کشسان شاتو

شرکت در دوره نمایندگان

_

گیاهان گران هستند و نیاز به مراقبت دارند. برای مشتریانی که از هر یک از خدمات ما استفاده کرده اند، ما می توانیم مشاوره در مورد طراحی، ظاهر و کاشت ارائه دهیم. در باغبانی ما یک رویکرد همکاری، با در نظر گرفتن مفهوم طراحی با مشتریان خود، با توجه به طعم و مزه، نیازها و بودجه آن، خدمات خود را ارائه می دهیم.

image